Wijzigen patientgegevens

U kunt een wijziging in uw persoonsgegevens, adresgegevens en/of verzekeringsgegevens aan ons doorgeven, door een e-mail te sturen naar kombe.wrs@versatel.nl. Zorg ervoor dat de e-mail de volgende informatie bevat:


  Persoonsgegevens
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN / Sofinummer

 • Adresgegevens
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoon
 • E-mailadres

 • Verzekeringsgegevens
 • Naam verzekering
 • Polisnummer