Nieuwe patient

Om u als nieuwe patient in te schrijven kunt u een e-mail sturen naar kombe.wrs@versatel.nl. Zorg ervoor dat de e-mail de volgende informatie bevat:


Let op: Graag bij uw eerste praktijkbezoek uw legitimatiebewijs en uw verzekeringsbewijs meenemen.

  Persoonsgegevens
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN / Sofinummer

 • Adresgegevens
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoon
 • E-mailadres

 • Verzekeringsgegevens
 • Naam verzekering
 • Polisnummer