Klachtenregeling patiënten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Tóch kan het weleens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld.

Er kan ook sprake zijn van een declaratieprobleem of een combinatie van bovengenoemde problemen.

Probeer altijd eerst met uw tandarts te praten over uw klacht. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT.

Volg hiervoor eerst het stappenplan.