Verhoogd risico op cariƫs bij nachtbrakers

Dinsdag 8 September 2015 > 08:45

Laat opblijven of opstaan bij het krieken van de dag – op het eerste gezicht lijkt er geen verband te bestaan tussen individuele slaapgewoonten en mondgezondheid. Uit een onderzoek van de Zweedse Dalarna Universiteit blijkt echter dat jonge Zweden die regelmatig laat opblijven een bijna viermaal zo grote kans op het ontwikkelen van cariës hebben als leeftijdgenoten die vroeg opstaan.  

Om het mogelijke verband te evalueren tussen circadische ritmes, dieet- en tandenpoetsgewoontes en het cariësrisico bij adolescenten, onderzochten de Zweden 196 personen in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Klinisch onderzoek werd via vragenlijsten aangevuld met data over circadische ritmes, eet- en mondverzorgingsgewoonten en demografische gegevens.

In hun analyse onderscheidden de onderzoekers avondmensen (37%), die alert zijn in de avond en moe in de ochtend, ochtendtypes (13%) met tegenovergestelde kenmerken, en neutrale types (50%), die noch bijzonder alert in de avond noch erg moe in de ochtend zijn.

Uit de resultaten blijkt een verband tussen het cariësrisico en individuele circadische ritmes, ontbijtgewoonten en frequentie van tandenpoetsen. Avondmensen poetsten hun tanden minder vaak en ontbeten minder regelmatig dan de andere twee typen. Meer avond- dan ochtendmensen werden gecategoriseerd met een verhoogd cariësrisico.

Opgeteld bleek de waarschijnlijkheid van een verhoogd risico bijna vier keer zo hoog voor avondmensen als voor ochtendmensen. Uit het onderzoek wordt overigens niet geheel duidelijk of de predispositie ‘avondmens’ op zichzelf een slechtere mondgezondheid veroorzaakt, of dat beide een gevolg zijn van een in het algemeen ongezondere levensstijl.

De onderzoekers suggereren dat tandartsen de circadische ritmes van hun patiënten mee kunnen nemen in hun adviezen over mondgezondheid, vooral bij patiënten met een verhoogd cariësrisico.
Het onderzoek, getiteld ‘Do adolescents who are night owls have a higher risk of dental caries? A case-control study’, werd op 22 juli jl. online gepubliceerd in International Journal of Dental Hygiene.

Bron: DentalTribune Int.

 

 


Terug naar overzicht